மாற்றம் செய்யப்பட்டதொழிலாளர் தினம்

0

உலக தொழிலாளர் தினம் மே1 ஆனால் இலங்கையில்?

ஜனநாயக அரசாங்கம்,நல்லாட்சி அரசாங்கம் என தன்னை உலகிற்கு அடையாள படுத்தும் இந்த சிங்கள பேரினவாத பௌத்த அரசு சர்வதேச தொழிலாளர் விடுமுறையை கூட தொழிலாளர்களுக்கு அன்றைய தினம் வழங்காமல் மே7 ஐ அறிவித்துள்ளது காரணம் இலங்கை பேரினவாத பௌத்தம்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.