சோற்றுக்கற்றாளையின் சில மருத்துவ குணங்கள்

0

சோற்றுக்கற்றாழையின் இழமடலை தோல் சீவி சோற்றுக்கற்றாழையை சுத்திகரித்து(யெல்)  சீரகம்,கல்கண்டு சிறித்தழவு மஞ்சள் சேர்த்து சாப்பிட்டுவர குருதியும் சீதமும் கலந்த வயிற்றுப்போக்கு குணமாகும்

கற்றாழையை தினமும் ஆண்கள்/பெண்கள் சாப்பிட்டுவர சிறுநீர்தாரையில் உள்ள எரிச்சல்,புண் குணமாகும்(கற்றாழையை நன்கு தோல்நீக்கியபின் நன்றாக கழுவவேண்டும் ஏனென்றால் அதிலுள்ள கசப்பு அப்பொழுதுதான் போகும்)

அல்சர் வியாதி உள்ளவர்கள் இதை காலையில் வெறும்வயிற்றில் உண்டுவர நாளடைவில் குணமாகும்

Leave A Reply

Your email address will not be published.