பல்லாயிரம் வேங்கைகள் எழுந்து நிற்பது உமக்குத் தெரியுமோ? இந்தக் கவிதையை கேட்டுப் பாருங்கள்

0

அண்ணன் கவித் தமிழை கொஞ்சம் கேட்டுப் பாருங்களேள்!!#தமிழன்டா_தென்னவன்????

Slået op af நாங்கள் யாழ்ப்பாணம். i 15. juni 2018

Leave A Reply

Your email address will not be published.