அதன்ன புலிக்கொரு நியாயம் பசுவுக்கு ஒரு நியாயமாடா?

0

எங்கே_போனது_உங்களின்_சட்டங்களும்_நியாயங்களும்.

முகநூலில் இடப்பட்டு இருந்த புகைப்படத்தை வைத்து தங்களை தாக்க வந்த புலியினை கொண்டதற்காக மூன்று இளைஞர்களை சிறையில் தள்ளினார்கள் மிருவதை உத்தியோகத்தர்கள்.

இவர்கள் எவ்வாறு இந்த வாயில்லா ஜீவனை வைத்தார்கள் இது இவர்களின் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா..?

உணவு உண்பதற்காக இருக்கட்டும் அதற்கு அரசு அனுமதி அழித்த வகையில் மாமிசத்தை பெற்று கொண்டு இருக்கலாம் அல்லவா???

இது இலங்கை குடியரசு யாப்பின் சட்டத்தை மீறிய செயலாகும் எனவே உரிய அதிகாரிகள் உடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இல்லையேல் மூன்று இளைஞர்களையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும்.

இலங்கையில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் பொதுமக்கள் நடமாடும் பகுதியில் வைத்து பசுவதை வதை செய்து அதனைக் கொண்டாடி உண்ணும் நிரபலி வெறியைப் பாருங்கள்.


Leave A Reply

Your email address will not be published.