இந்துக்களின் புனிதபூமி கன்னியாபிரதேசத்தில் மாடறுக்கும் கொல்களம் முஸ்லிம் இனவாதி மர்சூக்கின் திட்டம்!

0

திருகோணமலை பட்டணமும் சூழலும் பிரதேச சபை எல்லைக்குள் அத்துமீறி ஒரு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கன்னியா வள்ளுவர் கோட்ட புனித பிரதேசத்தில் முஸ்லீம்களுக்காக மாடு அறுக்கும் கொல் களம் அமைக்க திருகோணமலை நகரபிதா அப்துல்லா இராசநாயகம் துரித நடவடிக்கையில் முஸ்லிம்கள் மற்றும் மாட்டிறைச்சி கடையில் தூங்கும் PHI மாருடன் சேர்ந்து இதை செய்கிறார்.

அதே வேளை மனயாவெளியில் இருந்த கொல்களம் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பாலும் சுகாதாரம் அற்ற நிலையில் உள்ளமையால் நீதிமன்ற கட்டளைப்படி கடந்த வருடம் மூடப்பட்டது. திருகோணமலையில் 3 இறைச்சி கடைகள் உண்டு சராசரியாக மூன்று மாடும் 6 ஆடும் இறைச்சிக்காக தேவைபடுகிறது.தற்போது குச்சவெளியில் இருந்து அறுக்கப்பட்டே இங்கு கொண்டு வரப்படுகிறது

கொல்களம் அமைக்கப்படும் பட்சத்தில் இன்னும் கள்ளமாடு ஆடுகள் கடத்தப்பட்டு அறுக்கப்படுவது அதிகரிக்கும் அபாய நிலை உள்ளது..கடந்த ஒருவருடத்தில் சுமார் 450 மாடுகளும் 300 ஆடுகளும் சோனிகளால் கடத்தப்பட்டு அறுக்கப்பட்டுள்ளது….எனவே அப்துல்லா இராச நாயகம் இந்த கொலை கள கட்டுமான வேலையை இடை நிறுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம் மீறி செய்ற்பட்டால் சிங்கள,தமிழ் மக்கள் ஒன்றினைவில் ஒரு பெரும் விளைவை எதிர்நோக்க வேண்டி வரும்

Leave A Reply

Your email address will not be published.