திருமாஸ்ரர் கூறுகிறார் தமிழர்களுக்கு ஒரே தீர்வு தமிழீழம்தான்! வீடியோ நேர்காணல் இணைப்பு!

0

மூத்த அரசியல் ஆய்வாளர் மதிப்புக்குரிய திருமாஸ்ரர் கூறுகிறார் தமிழர்களுக்கு ஒரே தீர்வு தமிழீழம்தான்

எமது தமிழாய்வு மைய வெளியீட்டில் உருவான அரசறிவியலாளர் மு.திருநாவுக்கரசுவின் பூகோளவாதம் புதியதேசியவாதம் என்ற நூல் அண்மையில் அவுஸ்திரேலியா வில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டது. அவ் அறிமுக விழாவின் போது நூலாசிரியர் அரசறிவியலாளர் மு.திருநாவுக்கரசு அவர்கள் ஆற்றிய ஏற்புரை. நன்றிவெளியீடு தமிழாய்வு மையம்லண்டன்

Slået op af Majura Amb i Fredag den 12. oktober 2018

Leave A Reply

Your email address will not be published.