பரபரப்புக்கு மத்தியில் செவ்வாய் கூடுகிறது சபை – பயங்கரவாத தடைச்சட்டமும் வருகிறது

0

பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்ட வரைவு மற்றும் நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்ட வரைவு என்பன வரும் செவ்வாய்க்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளன.

1979ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இலக்க, பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்துக்கு மாற்றீடாக, கொண்டு வரப்படும், பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தின், வரைவை வெளிவிவகார அமைச்சர் திலக் மாரப்பன வரும் செவ்வாய்க்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பார்.

அதேவேளை, 2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்கான, நிதி ஒதுக்கீட்டு சட்ட வரைவை, நாளை மறுநாள், நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவுள்ளார்.

Share this:

Leave A Reply

Your email address will not be published.