பண்டிகை காலத்தில் அதிவேக நெடுஞ்சாலை ஈட்டிய வருமானம்!

0

அதிவேக நெடுஞ்சாலை திறக்கப்பட்டதன் பின்னர் பண்டிகைக்காலத்தில் அதிக வருமானம் இவ்வருடம் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக அதிவேக நெடுஞ்சாலை நடத்துதல் மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 5ம் திகதி முதல் ௧௭ ஆம் திகதி வரை 345 மில்லியன் ரூபா வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக அப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

குறித்த வருமானமானது கடந்த வருடத்தை விட 10 வீத அதிகரிப்பாகும். குறித்த காலப்பகுதிக்குள் 13 இலட்சம் வாகனங்கள் அதிவேக நெடுஞ்சாலையை பயன்படுத்தியள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அதேவேளை ஒருநாளில் பெறப்பட்ட அதிக தொகையாக கடந்த 11ம் திகதி 30 மில்லியன் ரூபா பெறப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.