**நித்திரை இழந்த வெண்ணிலா*

0

இருள் சூழ்ந்த அந்த வானத்திலே..
ஒற்றை நிலவாய் நீ வாடுகிறாய்…
தனிமை உன்னை தினம் வாட்டியதோ…
உறவுகள் எல்லாம் உன் கனவானதோ…
தினம் நித்திரை இன்றி தவமிருந்து..
எதை நீ தேடி அலைகின்றாய்…
கண்மூடித் தூங்கு பெண் நிலவே..
கனவில் நின்மதி உன்னை சேரட்டுமே..
?✍��பிரியா

Leave A Reply

Your email address will not be published.