சிறிய வயதில் தந்தையுடன் சண்டையால் வயலை கொளுத்திய மைத்திரி! சிறிசேனவின் மகள் சத்துரிகா

0

“என் அப்பா ஒரு அப்பாவி. ஆனால் சினம் வந்ததென்றால் என்ன செய்துகொள்வார் என்று தெரியாது. அவரின் சிறு வயதில் தாத்தா மண்டையில் குட்டினார் என்பதற்காக நன்றாக விளைந்திருந்த வயலை தீ வைத்து கொளுத்தினாராம்.”

(சிறிசேனவின் மகள் சத்துரிகா எழுதிய “ஜனாதிபதி தாத்தா” (ஜனாதிபதி அப்பா) என்கிற நூலில் 338ஆம் பக்கத்தில்)

Leave A Reply

Your email address will not be published.