வேற்றுக்கிரகவாசிகளால் வெட்டி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட விலங்கின் உடற்பாகங்கள்! உலகை உலுக்கிய சம்பவம்!!

0

அமெரிக்காவில் உள்ள கொலராடோ (Colorado ) என்ற இடத்தில் ‘ஸ்னிப்பி’ என்ற ஒரு குதிரையின் உடற்பாகங்கள் வேற்றுக்கிரகவாசிகள் என்று நம்பப்படுபவர்களால் வெட்டி எடுத்துச்செல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.